Inšpekčná cesta zástupcov ČMSHb v Bratislave

Inšpekčná cesta zástupcov ČMSHb v Bratislave

Dňa 9.1.2014 sa uskutočnila pracovná cesta zástupcov Česko-moravského hokejbalového zväzu na Slovensku v Bratislave.

Dňa 9.1.2014 sa uskutočnila pracovná cesta zástupcov Českomoravského hokejbalového zväzu na Slovensku v Bratislave. Účastníkmi pracovnej cesty boli Prezident ČMSHb Jozef Kozel, generálny sekretár ČMSHb Tomáš Brezina, manažér všetkých hokejbalových reprezentácií ČMSHb Roman Novák a vedúci komisie mládeže Martin Komárek.

Za Slovenskú hokejbalovú Úniu sa zúčastnili rokovania viceprezident SHbÚ Roman Török, generálny sekretár Róbert Košťál, manažér hokejbalových reprezentácii Jaroslav Mihal. Počas zasadnutia boli prediskutované nasledovné témy, týkajúce sa hlavne organizovania podujatí v roku 2014. Zástupcovia oboch asociácii sa dohodli, že do konca januára zverejnia termíny medzinárodných podujatí, ktoré sa budú v roku 2014 konať na území schválenej krajiny pod zastrešením Medzinárodnou hokejbalovou federáciou ISBHF a následne sa tieto podujatia zverejnia aj na medzinárodnej stránke www.isbhf.com na linku Turnaje a podujatia.Okrem toho sa dohodli zástupcovia, že takýto návrh prednesú aj ostatným krajinám na ISBHF konferencii, pričom takýto zverejnený celoročný medzinárodný zoznam podujatí v roku 2014 a potom aj v ďalších rokoch, by mal určite za následok intenzívnejší rozvoj kontaktov či už medzi reprezentáciami jednotlivých krajín resp. medzi klubmi z jednotlivých členských krajín ISBHF. Ďalšou dohodnutou témou bolo odsúhlasenie jednotlivých medzinárodných zápasov medzi mládežníckymi družstvami obidvoch krajín pred resp. počas Majstrovstiev sveta U16.U18 a U20 či už medzi víťazmi školských líg, alebo medzi mládežníckymi reprezentáciami jednotlivých kategóri nezúčastňujúcich sa na MSJ v Bratislave U16,U18 a U20.

Zástupcovia z ČMSHb počas rokovania súhlasili s doručením odpovedí od jednotlivých trénerov U16,U18 a U20 z ČMSHb do polovice februára 2014 po vzore švajčiarskych resp. slovenských kolegov, ktoré sa následne zverejnia na internetovej stránke www.wjcbratislava2014.com. Ďalším krokom stretnutia bola prezentácia dvoch zastrešených arén. Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu a zastrešenej hokejbalovej arény RBK Ružinov, počas ktorej generálny sekretár SHbÚ Róbert Košťál ukázal zástupcom z ČMSHb obe haly zimného štadióna, vrátane šatní a ostatných priestorov. Posledným plánovaným krokom návštevy zástupcov z ČMSHb bolo pozretie si jednotlivých hotelov, v ktorých jednotlivé družstvá budú počas MSJ ubytované, pričom zástupcovia z ČMSHb si na základe tejto prehliadky rovnako ako pred nimi zástupcovia z CBHA vyberú hotel, v ktorom budú ich reprezentácie ubytované.